Média

Stanoviska odborných společností k aféře PIP implantátů


Jsme svědky nebývalé aféry, která znepokojila celý civilizovaný svět. Firma vyrábějící implantáty PIP použila k jejich výrobě průmyslový silikon, který nesplňuje kritéria kladená na silikon pro medicínské účely. Jedná se o selhání jedince a selhání kontrolních mechanismů, které měly něco podobného odhalit.

V důsledku toho se asi 300 000 žen ocitlo v situaci, kdy má v těle nebezpečný implantát, který může způsobit zdravotní problémy. Přestože v současné době neexistuje důkaz, že tento silikon způsobuje rakovinu prsní žlázy, jedinou možností, jak rozptýlit obavy těch, kterých se to bezprostředně týká, je plošná výměna všech implantátů.

ISAPS (Mezinárodní společnost estetické chirurgie), Česká společnost estetické chirurgie, Česká společnost plastické chirurgie, Česká radiologická společnost, Česká onkologická společnost a MZČR zastávají tento odborný názor.

Podrobnější informace naleznete v prohlášení těchto společností níže a v sekci často kladené otázky.

Výbor ČSPCh

Doporučení odborných společností
9. 1. 2012

Společnost estetické chirurgie České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Společnost plastické chirurgie České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Česká onkologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Česká radiologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně

se připojují k doporučení International Society of Aesthetic Plastic Surgery (dále jen „ISAPS“), které uvádí ve svém oficiálním prohlášení, že bez ohledu na existenci známek poškození doporučuje vyjmutí či výměnu implantátů výrobce Poly Implant Prosthese (PIP), Francie a prsní implantáty M-implants, výrobce Rofil Medical Nederland BV, Nizozemí, aby se zamezilo dalším zdravotním rizikům.

Proto všem pacientkám, které mají tyto prsní implantáty

doporučují odstranit tyto implantáty na pracovišti, na kterém byla implantace provedena.

O časové naléhavosti provedení operace rozhodne lékař.

Pokud si není z nějakého důvodu pacientka jista typem implantátu, který byl v jejím případě použitý, je toto nutno ověřit rovněž na pracovišti, které operaci provedlo. Zdravotnické zařízení má ze zákona povinnost zaznamenat do zdravotnické dokumentace pacienta každý implantát, který byl použit, a pacientka má právo si tuto informaci vyžádat. Uchování dokumentace je rovněž povinné, a to 40 roků od doby pobytu v nemocnici anebo 5 roků po ambulantní operaci.

V případě, že takové zařízení zaniklo, doporučujeme, aby pacientky navštívily nejbližší zdravotnické zařízení s pracovištěm plastické chirurgie.

Za zcela nejasných okolnosti je jedinou možností pomoci obrátit se na zdravotní odbor příslušného municipálního úřadu, který je v příslušném místě zodpovědný za vydávání registrace zdravotnického zařízení.

Pokud pacientka odmítá odstranění implantátů či výměnu za zdravotně vyhovující, je třeba postupovat podle platných právních předpisů (negativní revers) a považujeme proto za platná následující doporučení:

  • Pacientky po rekonstrukci prsu u vrozených vývojových vad zůstávají ve standardní dispenzární péči plastické chirurgie.
  • Pacientky po rekonstrukci prsu při onemocnění prsní žlázy zůstávají ve standardní dispenzární péči onkologických pracovišť a pracovišť plastické chirurgie.
  • Pacientkám po kosmetických operacích důrazně doporučujeme pravidelnou každoroční kontrolu zobrazovacími metodami, především ultrazvukem a kontrolu u plastického chirurga.

Financování

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR k úhradě nákladů na potřebnou zdravotní péči bude vydáno v nejbližší době.

Prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.
Česká společnost estetické chirurgie ČLS JEP

Doc. MUDr. Luboš Dražan, PhD
Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP

 

Související odkazy : Často kladené otázky, ISAPS FAQ - anglicky (pdf 53KB)


Plastická chirurgie A-Z s.r.o., tř. Kosmonautů 1288/1a, 779 00 Olomouc, mob.: +420 604 723 403, mail: info@plastickachirurgieaz.cz

 

  O cookies