MUDr. Daniel Stehlík

Životopis

Jméno a příjmení:


Stehlík Daniel, MUDr.

 

Narozen:


1972

 

Vzdělání:


LF Univerzita Palackého Olomouc

Promoce 1999

 

Postgraduální příprava:


II. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Masarykův onkologický ústav Brno (stáž)

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou (stáž)

Klinika plastické chirurgie, Fakultní nemocnice u Sv. Anny, Brno

Klinika plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Popáleninové centrum Fakultní nemocnice Ostrava

 

Zahraniční postgraduální příprava:


 University of South Florida, Tampa, USA

 

Atestace:


Všeobecná chirurgie I (2002)
Plastická chirurgie (2009)

 

Doktorské studium: 

 

 Kombinované postgraduální studium (Ph.D.) na LF UP Olomouc na téma "PRP (Platelet Rich Plasma) terapie chronických ran (2010-2014)

 

Zaměstnání:


II. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc (1999-2004)

I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc (2004-2005)

Oddělení plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice Olomouc (od r.2005)

 

Jazyky: 

 

Angličtina, Ruština 

 

Členství v odborných společnostech:


Česká lékařská společnost JEP
Česká společnost plastické chirurgie
Česká společnost chirurgie ruky
Česká onkologická společnost
ISAPS (Mezinárodní společnost estetické chirurgie)

 

Výzkumná činnost: 

 

 

 • účast na experimentálním výzkumu nádorových markerů v Laboratoři experimentální medicíny Fakultní nemocnice Olomouc (1999 - 2002 )

 • řešitel vnitřního grantu LF UP Olomouc - "Měření funkční aktivity
  P - glykoproteinu při hodnocení chemorezistence nádorových buněk in vivo " (2001-2002)

 • spolupracovník - grant IGA MZ ČR - "Radiofrekvenční destrukce jaterních metastáz" (2003-2005)

 • spolupracovník - grant IGA MZ ČR - "Detekce reziduální choroby, klinický význam mikrometastáz u operovaných pro kolorektální karcinom " (2004 – 2006)

 • řešitel vnitřního grantu LF UP Olomouc - "Měření funkční aktivity
  P - glykoproteinu při hodnocení chemorezistence nádorových buněk in vivo "

 • spolupracovník - grant IGA MZ ČR - "Radiofrekvenční destrukce jaterních metastáz" (2003-2005)

 • spolupracovník - grant IGA MZ ČR - "Detekce reziduální choroby, klinický význam mikrometastáz u operovaných pro kolorektální karcinom " (2004-2006)

 • spolupracovník - grant IGA MZ ČR - "Význam sentinelové uzliny u karcinomu prsu" (2004-2006)