Bohumil Zálešák, MUDr., Ph.D.

Životopis

Jméno a příjmení:


Bohumil Zálešák, MUDr., Ph.D.

 

Narozen:


1961

 

Vzdělání:


LF Masarykova Univerzita, Brno
Promoce 1985

 

Postgraduální příprava:


Chir. odd. Nemocnice Šumperk
Klinika plastické a estetické chirurgie Brno, Berkova

 

Zahraniční postraduální příprava:


Flinders Medical Center, 1996-97 (1 rok)
Flinders Univerzity, Adelaide, Austrálie
Univerzity of Louisville, USA 1997-98 (1 rok)
Kleinert Institutefor Hand and Micro-surgery Fellowship

 

Atestace:


Všeobecná chirurgie I 1988
Plastická chirurgie 1998

 

Doktorské studium: 

 

LF UP Olomouc promoce 2010
Téma Kombinace mikro a makrovaskulárních výkonů při řešení chronické kritické končetinové ischémie 

 

Zaměstnání:


Nemocnice Šumperk 1985 – 99
FN Brno, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie/vedoucí mikrochirurgického programu 1999 – 2001
Oddělení plastické a estetické FN Olomouc/zástupce pro LP od 2001, přednosta oddělení od I/2006

 

Jazyky: 

 

Angličtina, Ruština 

 

Členství v odborných společnostech:


Česká lékařská společnost JEP
Česká společnost plastické chirurgie – místopředseda
Česká společnost chirurgie ruky – člen výboru
Česká společnost estetické chirurgie – dozorčí komise
Kleinert Society (USA)
ISAPS (Mezinárodní společnost estetické chirurgie) Národní sekretář
IPRAS (Mezinárodní společnost plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie)

 

Výzkumná činnost: 

 

Samostatný grant č. NJ/6855-3 Chronická kritická končetinová ischémie-distální revaskularizace versus distální revaskularizace s volným svalovým přenosem.
Spoluřešitelství v grantech IGA Řešení úchopové funkce u tetraplegických pacientůč.ND/6622-3

 

 

Pedagogická činnost: 


Odborný asistent II. chirurgická klinika, LF UP Olomouc od 2003

 

Publikační činnost: 

 

Trofické defekty. Autor: Patrik Tošenovský, Bohumil Zálešák
Rok vydání: 2007 ISBN: ISBN 978-80-7262-439-3 Počet stran: 208
Samostatné kapitoly ve čtyřech monografiích

 

Média: 


http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/178-rekonstruktivni-plasticka-operace-obliceje/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/189-rekonstrukce-amputovanych-koncetin/video/