Bezpečnost pacientů

Bezpečnost pacienta patří nebo by měla patřit k prioritám všech nemocnic a klinik, a to jak těch státních, tak i soukromých.

Bezpečnost pacientů je v současné době významnou aktivitou ISAPS (Mezinárodní společnosti estetické a plastické chirurgie), která sdružuje pouze certifikované chirurgy a stará se o to, aby pacienti podstupující tyto zákroky měli zajištěnu maximální bezpečnost. Ta je možná jedině díky tomu, že plastičtí chirurgové budou skutečně erudovaní a budou maximálně zohledňovat bezpečnostní kritéria péče o pacienta.

Bezpečnost je do jisté míry i v rukou pacienta. Při výběru operatéra by měl pacient sledovat základní kritéria:

  1. Operatér s atestací z plastické chirurgie
  2. Členství operatéra v České společnosti plastické chirurgie, Společnosti estetické chirurgie, ISAPS (Mezinárodní společnost estetické a plastické chirurgie)
  3. Délka praxe, počet provedených výkonů, počet provedených výkonů estetické chirurgie
  4. Úroveň a vybavení zdravotnického zařízení, kde bude operace prováděna
  5. Individuální sympatie a důvěra
  6. Absolvovat důkladná předoperační vyšetření


www.isaps.org (Mezinárodní společnost estetické a plastické chirurgie)
www.chirurgie-plasticka.cz (Přehled atestovaných plastických chirurgů lze nalézt na stránkách České společnosti plastické chirurgie)
http://aps.cls.cz (Společnost estetické chirurgie.  Představuje sdružení plastických chirurgů, kteří se specializují především na řešení estetických vad zevního tvaru těla. Jejím odborným zájmem je výhradní oborová kompetence na tuto problematiku, aby bylo možno z hlediska kvalifikace zaručit kvalitu péče a provedení operace. Proto mohou být jejími členy zásadně pouze atestovaní plastičtí chirurgové.)


Plastická chirurgie A-Z s.r.o., tř. Kosmonautů 1288/1a, 779 00 Olomouc, mob.: +420 604 723 403, mail: info@plastickachirurgieaz.cz

 

  O cookies